„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Przynajmniej jeden miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej po Aplikację Przedchrzcielną. Po wypełnieniu jej w domu, drukowanymi literami, należy wraz z kopią aktu urodzenia dziecka dostarczyć dokumenty do rąk własnych duszpasterza do kancelarii parafialnej, która jest otwarta po Mszach Świętych w tygodniu

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas Mszy Świętej w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca, oraz w Święta. Inne daty możliwe są po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzem.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedchrzcielnych odbywających się w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 19.00 w kościele w Dunstable.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni, powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty. Okazja do Spowiedzi Świętej jest zawsze pół godziny przed każdą Mszą Świętą. W czasie Mszy Świętej chrzcielnej należy przystąpić do Komunii Świętej, dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • Ukończyli 16 rok życia
  • Przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania
  • Są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary
  • Zobowiązani są dostarczyć ze swojej parafii świadectwo moralności chrzestnych (zezwolenie na bycie rodzicem chrzestnym)

Chrzestnymi nie mogą być:

  • Osoby niepraktykujące (nie uczestniczące we Mszy Świętej)
  • Osoby żyjące w konkubinacie/wolnym związku (bez ślubu kościelnego)
  • Osoby jawnie występujące przeciwko prawdom wiary i moralności chrześcijańskiej