Zapisy do I Komunii Świętej: wypełnieniu Formularz zgłoszeniowy można składać po Mszach Św. w tygodniu u duszpasterza wraz z aktem chrztu (kopia)

Katecheza – Dunstable – sobota – 25/09/2021 – godzina 13:00; 02/10/2021 – godzina 14:00
Katecheza – Milton Keynes – czwartek – 23/09/2021 – godzina 17:45; 30/09/2021– godzina 17:45

Na katechezę przed pierwszą komunią zapisujemy dzieci, które ukończyły 8 rok życia.

Należy pobrać Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić drukowanymi literami, i dostarczyć do rąk własnych Duszpasterza wraz z Aktem Chrztu dziecka (oryginał oraz kopia). Aktu Chrztu nie muszą dostarczać rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji w kościele w Dunstable i Milton Keynes. Rozpoczęcie katechizacji rodziców i dzieci pierwszokomunijnych rozpoczyna się na początku września.

Obecność na katechezie jest obowiązkowa dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców. Potwierdzenie uczestnictwa w katechezach oraz niedzielnej Mszy Świętej jest umieszczane w książeczce.

Obowiązkiem rodziców i dzieci pierwszokomunijnych jest uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy Świętej oraz nabożeństwach roku liturgicznego (Różańcowe w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa w Wielkim Poście).