Zorganizuj wraz z rodziną wspólną modlitwę. To może być wieczorny pacierz, ale też różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy w czasie, kiedy nie możemy uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Powinniśmy zatem w naszych domach znaleźć czas i przestrzeń do tego, aby wspólnie szukać kontaktu z Bogiem. Zapalcie świecę, załóżcie biały obrus, zadbajcie o wyciszenie i odpowiedni nastrój. Pomocą mogą być również transmisje online, do których dostęp znajdziecie na naszej parafialnej stronie internetowej.