Triduum Paschalne to największe misterium życia chrześcijańskiego. W tym roku musimy przeżyć je zupełnie inaczej niż w latach ubiegłych. Adorację krzyża, obrzęd mandatum (obmycia nóg), odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, czy błogosławieństwo pokarmów, nabożeństwa drogi krzyżowej, gorzkich żali możemy przeżyć w naszych domach. W tym sensie nasze mieszkania będą miejscem dziania się największej tajemnicy – męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zadbaj o to, żeby odbyło się to godnie i z wiarą. Nie jesteś z tym sam. Możesz też wziąć udział w transmisji liturgii i nabożeństw on-line dostępnych na naszej parafialnej stronie internetowej.

więcej informacji na stronie: swietawdomu.pl