ODPUST jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Każdy grzech pociąga za sobą winę i karę. Karą za grzech śmiertelny jest pozbawienie na zawsze oglądania Boga i wiekuiste cierpienie. Kara doczesna wiąże się z różnymi dolegliwościami do odcierpienia na ziemi lub w czyśćcu.

Odpust może zyskać każdy wierzący odpowiednio przygotowany, po spełnieniu określonych warunków.

Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu kar doczesnych należnych za grzechy zgładzone już co do winy. Można powiedzieć, że osoba, która uzyskała odpust zupełny jest w danym momencie w takim stanie jak tuż po chrzcie św., a więc gdyby zmarła, poszłaby wprost do nieba. Święty Paweł VI w dokumencie z 1967 roku ograniczył możliwość uzyskania tylko jednego odpustu zupełnego dziennie. Wyjątkiem jest niebezpieczeństwo śmierci.

Do uzyskania odpustu zupełnego (dla siebie lub osoby zmarłej) wymaga się:

  1. Wykonanej samej czynności obdarzonej odpustem (np. nawiedzenie cmentarza);
  2. Wypełnienie trzech warunków: odbycie spowiedzi sakramentalnej, przyjęcie Komunii eucharystycznej, modlitwa w intencjach papieskich; (warunki te mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, o której mowa w punkcie 1. Między tymi elementami musi jednak istnieć związek)
  3. Pełna dyspozycja wewnętrzna wykluczająca wszelkie przywiązanie do grzechu.

Odpust częściowy uwalnia jedynie od części kary doczesnej należnej za grzechy odpuszczone uprzednio co do winy. Można go uzyskiwać wielokrotnie w ciągu dnia. Istnieją dwie zasadnicze normy do uzyskania odpustu częściowego:

  1. Wykonanie czynności obdarzonej odpustem
  2. Skrucha serca, która powinna temu towarzyszyć

„Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarować za zmarłych na sposób wstawiennictwa” (Kodeks Prawa Kanonicznego). Odpustów (zupełnych bądź cząstkowych) nie można więc ofiarować za innych żywych.

SZCZEGÓŁOWE NADANIA ODPUSTOWE

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu

Odpust zupełny zostaje udzielony osobie, która adoruje Najśw. Sakrament przynajmniej przez pół godziny. Jeśli adoracja jest krótsza – zyskuje się odpust częściowy

2. Rachunek sumienia i żal za grzechy

Odpust częściowy zostaje udzielony wiernemu, który, szczególnie w celu przygotowania się do spowiedzi robi rachunek sumienia, jednocześnie postanawiając poprawę oraz gdy odmówi akt żalu, np. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…

3. Modlitwa do Najświętszej Dziewicy Maryi

Odpust zupełny jest udzielany osobie, która pobożnie odmówi różaniec (wystarczy jedna część różańca) w kościele, kaplicy, albo w rodzinie. Można też odmówić we wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu wiernych. Odmawianie różańca powinno być połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami.

Odpust częściowy zyskuje wierny, który odmówi np. Anioł Pański (o świcie, w południe lub pod wieczór), Pod Twoją obronę…

4. Modlitwa do Anioła Stróża

Odpustu częściowego udziela się za odmówienie modlitwy Aniele Boży, stróżu mój…

5. Modlitwa ku czci św. Józefa

Odpust częściowy uzyskuje się przez odmówienie modlitwy Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli…

6. Litanie

Odpustu częściowego udziela się osobie, która odmówi pobożnie zaaprobowane litanie (np. do Najświętszego Imienia Jezus, Najświętszego Serca Jezusowego, Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa, Wszystkich Świętych)

7. Modlitwy za zmarłych

Odpustu zupełnego, który może być ofiarowany jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który w dniach 1-8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych, a także osobie, która 2 listopada nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze naszWierzę w Boga.

Odpust częściowy, który może być ofiarowany jedynie za dusze czyśćcowe można uzyskać np. za odmówienie: Wieczny odpoczynek…

8. Czytanie Pisma świętego

Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który przez przynajmniej pół godziny będzie czytał Pismo Św. traktując to jako lekturę duchową. Gdyby osoba przeznaczyła na to mniej czasu, zdobędzie odpust częściowy.

Osoba, która nie może czytać (z uzasadnionej przyczyny) wystarczy jeśli będzie słuchała tekstu Pisma Św.