UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
poniedziałek – 24.06.2024 –

Msza Święta w Dunstable
godz. 10:00, 19:30

Pół roku przed narodzeniem Chrystusa czcimy narodzenie Św. Jana Chrzciciela, który poprzedził przyjście Chrystusa i ukazał Go ludowi. Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci – czyli dzień ich narodzin dla nieba.

Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co „Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17).  Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).  Jan swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać. Jako herold Mesjasza, Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty. Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec tłumu: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie – Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).

W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża.

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE

Sobota
16:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)

Niedziela
08:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
08:30 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)

10:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
11:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)

13:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
14:00 – MSZA ŚWIĘTA (Milton Keynes)

18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)


MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

Poniedziałek
09:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)

Wtorek
nie ma Mszy Świętej

Środa
18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00 –
MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)

Czwartek
18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00 – MSZA ŚWIĘTA (Milton Keynes)

Piątek
18:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19:00 –
MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)


I Piątek miesiąca
09:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
10:00 –
MSZA ŚWIĘTA (Dunstable)

I Sobota miesiąca
08:00 – MSZA ŚWIĘTA (Dunstable) – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Święta nakazane w Anglii i Walii, gdzie zachodzi obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej:

•  każda Niedziela
•  Boże Narodzenie
– 25 grudnia
•  Objawienie Pańskie (Święto Trzech Króli)
– 6 stycznia*
•  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  – czwartek po 6-tej Niedzieli Wielkanocnej
• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– przeniesiona na Niedzielę po 10-tym dniu od Zesłaniu Ducha Świętego
•  Św. Piotra i Św. Pawła – 29 czerwca*
•  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia*
•  Wszystkich Świętych – 1 listopada*

* według zarządzenia Konferencji Biskupów Anglii i Walii, święta przypadające w sobotę lub poniedziałek przenoszone są na Niedzielę

 

MSZE ŚW. DOJAZDOWE

Milton Keynes
St. Augustine Church, Longcliffe Drive, MK13 7PL
www.st-augustinesmk.org.uk

– w każdą Niedzielę o godz. 14:00 (przez cały rok)
– w każdy czwartek o godz. 19:00

Luton
Holy Ghost Church, 33 Westbourne Road LU4 8JD
www.holyghostparish.co.uk