Gałąź Rodzinna Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Domowy Kościół pomaga nam,
małżonkom sakramentalnym,
Czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa.
Uczy nas jak żyć tym sakramentem,
Celebrować go przez całe życie i dążyć ku Bogu
w jedności ze współmałżonkiem.”

Domowy Kościół to wspólnota małżeństw, które powierzyły swoje życie Jezusowi i z całego serca wierzą w Niego jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela.

W swoim naśladowaniu Jezusa nie chcemy pozostawać sami, lecz iść przez życie razem z innymi chrześcijanami, pragniemy podążać śladami Jezusa nie tylko poprzez posłuszeństwo Jego słowom, ale również poprzez naśladowanie Go w prostej formie naszego chrześcijaństwa.

Nasze spotkania, za wzorem Nowego Testamentu, odbywają się w domach. Ich celem jest duchowy wzrost poprzez wspólną modlitwę, dzielenie się życiem i doświadczeniami wiary oraz rozważanie Słowa Bożego.
Przy naszej parafii w Dunstable istnieją obecnie trzy Kręgi Domowego Kościoła. Raz w miesiącu grupa małżeństw wraz z księdzem spotyka się na dzieleniu radościami i troskami życia codziennego, wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego oraz omówieniu tematu formacyjnego.

Małżeństwa skupione w kręgu mają możliwość uczestniczenia w letnich rekolekcjach wyjazdowych oraz dniach wspólnoty i innych propozycjach Ruchu, służących pogłębieniu relacji z Panem Bogiem.

Kontakt: EvArti.2010@gmail.com

Fragmenty świadectwa małżeństwa z Domowego Kościoła w Polsce:

„Poszukiwaliśmy ruchu, w który moglibyśmy się zaangażować wspólnie razem, który będzie pogłębiać nie tylko naszą indywidualną relację z Bogiem, ale także będzie wspomagać budowanie naszej miłości i jedności małżeńskiej.”

„Jeśli mielibyśmy powiedzieć, co dokładnie w naszym codziennym życiu zmieniło członkostwo w Domowym Kościele, to wymienilibyśmy przede wszystkim zmianę naszych wzajemnych relacji. Od wielu lat nie mamy tak zwanych „cichych dni”. Nawet krytyczne uwagi ze strony współmałżonka oboje staramy się traktować i przeżywać jako coś, co ma spowodować, że staniemy się sobie bliżsi. Zależy nam na sobie i cieszymy się, kiedy jesteśmy razem. Potrafimy dbać o siebie, zauważać siebie, pracować na własne szczęście, „przyłapywać” siebie nawzajem na tym, co robimy dobrze. Domowy Kościół pomógł nam w przeżywaniu naszej miłości małżeńskiej i dlatego możemy powiedzieć, że KOCHAMY SIĘ TAK, JAKBYŚMY SIĘ DOPIERO POZNALI.”

„Praktyka wspólnej modlitwy pozwala na odkrywanie duszy współmałżonka, a to prowadzi do prawdziwej i dogłębnej znajomości drugiej osoby, co jest warunkiem prawdziwej miłości.”

„Spotkania kręgu pozwalają nam lepiej poznać, co mówi do nas Bóg i jak możemy na Jego Słowo odpowiedzieć w naszym życiu.”

„Zawsze będziemy Bogu wdzięczni za dar powołania nas na tę drogę wspólnego duchowego wzrastania. Jesteśmy pewni, że przez formację DK jesteśmy szczęśliwsi w naszym małżeństwie.”

Więcej informacji można uzyskać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej oraz tutaj:

http://www.dk.oaza.pl oraz http://dkoaza.uk