Apostolat Margaretka, poza różą różańcową, jest kolejną formą modlitwy za kapłanów, z tą różnicą, że jest to zobowiązanie i przyrzeczenie na całe życie.

Margaretkę za jednego Kapłana tworzy siedem osób, które w wybrany dzień tygodnia modlą się za niego wyznaczoną modlitwą, w ten sposób dany Kapłan zostaje objęty modlitwą każdego dnia swojego życia. Nazwa Margaretka pochodzi od nazwy kwiatu, bo każda modląca się osoba jest jak kolejny płatek margaretki.

Polecając danego kapłana opiece Maryi Niepokalanej, Matki Kapłanów, każdego dnia prosimy, aby Pan Bóg umacniał go i błogosławił mu; by uczynił Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Polecamy Go również szczególnej opiece świętego Patrona, którego imię nosi, aby wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach; aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.

Apostolat Margaretka w naszej parafii trwa już prawie 10 lat i obejmuje modlitwą sześciu Kapłanów, którzy byli lub obecnie są w naszej parafii. Wielką radością jest to, że ciągle powstają nowe margaretki:

Ks. Artur – 2 luty 2014
Ks. Piotr – 3 maj 2016
Ks. Leszek – 3 maj 2016
Ks. Sławomir – 18 marzec 2018
Ks. Krzysztof – 10 wrzesień 2022
Ks. Andrzej – 4 czerwiec 2023
Ks. Piotr – 4 czerwiec 2023
Ks. Piotr – 12 lipiec 2023
Ks. Piotr – 16 lipiec 2023
Ks. Piotr – 30 lipiec 2023
Ks. Andrzej – 1 październik 2023
Ks. Grzegorz – 1 luty 2024
Ks. Grzegorz – 2 luty 2024

Pragniemy ofiarować Chrystusowi przez ręce Maryi Niepokalanej jak największy bukiet margaretek, by wspomóc kapłanów w wypełnianiu swojego powołania. Możemy również modlić się za kapłanów Bogu wiadomych, którzy najbardziej potrzebują modlitwy.

Prosimy wszystkich o wsparcie tego dzieła, a osoby, które pragną dołączyć do margaretkowej modlitwy, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii po kontakt z osobami odpowiedzialnymi.