Koło Emerytów przy Parafii Luton-Dunstable powstało w roku 1979 z inicjatywy pana Edwarda Stadnickiego. Jest to organizacja niezależna, utrzymywana wyłącznie staraniem swych członków. Należeć może do niej każdy emeryt z terenu naszej Parafii po podpisaniu deklaracji członkowskiej.

Do zadań Koła należy:

  • udzielanie porad i pomoc w załatwianiu różnych formalności
  • współpraca z instytucjami opiekuńczymi: polskimi i brytyjskimi-opieka nad chorymi członkami Koła
  • opieka nad grobami zmarłych członków
  • pomoc w wykonaniu testamentów i spadków. Koło Emerytów dba także o rozrywkę dla swoich członków, organizując regularnie spotkania i herbatki towarzyskie oraz wycieczki