PRZYGOTOWANIE
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Dunstable w każdą sobotę o godz. 15:00
(z racji przerwy od zajęć szkolnych half term – w sobotę 28.10.2023 – katecheza odwołana)

PRZYGOTOWANIE
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Milton Keynes w każdy czwartek o godz. 17:45
(z racji przerwy od zajęć szkolnych half term – w czwartek 26.10.2023 – katecheza odwołana)

UWAGA, ZAPISY TYLKO DO KOŃCA WRZEŚNIA 2023:

Do pobrania – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – I KOMUNIA ŚWIĘTA 2024
Do pobrania – LISTA OBECNOŚCI – I KOMUNIA ŚWIĘTA 2024

Na katechezę przed pierwszą komunią zapisujemy dzieci, które ukończyły 8 rok życia.

Należy pobrać Formularz Zgłoszeniowy, wypełnić drukowanymi literami, i dostarczyć do rąk własnych Duszpasterza wraz z Aktem Chrztu dziecka (oryginał oraz kopia). Aktu Chrztu nie muszą dostarczać rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji w kościele w Dunstable i Milton Keynes. Rozpoczęcie katechizacji rodziców i dzieci pierwszokomunijnych rozpoczyna się na początku września.

Obecność na katechezie jest obowiązkowa dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców. Potwierdzenie uczestnictwa w katechezach oraz niedzielnej Mszy Świętej jest umieszczane w książeczce.

Obowiązkiem rodziców i dzieci pierwszokomunijnych jest uczestnictwo w cotygodniowej niedzielnej Mszy Świętej oraz nabożeństwach roku liturgicznego (Różańcowe w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa w Wielkim Poście).