„Przez Sakrament Bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.” /KKK 1285/

Do Sakramentu Bierzmowania przystępują osoby, które ukończyły 14 rok życia, lub dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej.

Zapisy do bierzmowania rozpoczynają się we wrześniu po wypełnieniu Aplikacji do Bierzmowania kandydaci oddają ją wraz z aktem chrztu z wyraźną pieczątką parafii (w której przyjęli Chrzest Święty) osobiście do rąk Duszpasterza. Wszelkie sprawy załatwiane są w kancelarii parafialnej, która jest otwarta po Mszach Świętych w tygodniu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się poprzez:

  • Udział w cotygodniowych katechezach
  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej
  • Udział w Nabożeństwach roku liturgicznego, takich jak: Różańcowe w październiku, Roraty w Adwencie, Droga Krzyżowa w Wielkim Poście
  • Korzystanie z Sakramentu Pokuty – raz w miesiącu, najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca

Każdy kandydat otrzyma katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza.

Kandydat do Bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadek Bierzmowania

Kan. 893 KPK mówi: „Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874”;

– mają to być katolicy, który przyjęli już sakramenty Najświętszej Eucharystii i bierzmowania,
– prowadzący życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.

Świadek bierzmowania ma troszczyć się, „ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem” (kan. 892 KPK)

Podobnie jak rodzicami chrzestnymi nie mogą być ojciec lub matka przyjmującego chrzest, tak też świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice przyjmującego bierzmowanie.

Prawo kościelne zachęca do tego, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 KPK).