Gałąź Rodzinna Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

„Domowy Kościół pomaga nam,
małżonkom sakramentalnym,
Czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa.
Uczy nas jak żyć tym sakramentem,
Celebrować go przez całe życie i dążyć ku Bogu
w jedności ze współmałżonkiem.”

Przy naszej parafii działa wspólnota Domowego Kościoła, czyli wspólnota rodzinna skierowana do małżeństw sakramentalnych, które powierzyły swoje życie Jezusowi i z całego serca wierzą w Niego jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela. Obecnie w parafii funkcjonują trzy kręgi Domowego Kościoła.

Domowy Kościół jest formacją dla chrześcijan połączonych sakramentem małżeństwa, gdzie dwoje wierzących zawierza się mocy Boga z ufnością, że to On ich zjednoczy, mimo ich różności. DK jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. Nazwą i jednocześnie znakiem całego Ruchu są dwa słowa: Fos–Zoe w tłumaczeniu Światło-Życie, czyli światło Pana, które ma przenikać życie człowieka, i kształtować wszystkie relacje małżonków, także te codzienne, prozaiczne. Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami. Są to:

– codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania)
– regularne studium Pisma Świętego
– codzienna modlitwa małżeńska
– codzienna modlitwa rodzinna
– comiesięczny dialog małżeński
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną)
– uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych

Te zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła uczestniczą w spotkaniach formacyjnych kręgu (4-7 małżeństw). Spotkanie odbywa się raz w miesiącu (od września do czerwca) w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ono odpowiedzialne za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. W spotkaniach bierze także udział Ksiądz pełniący rolę opiekuna i doradcy duchowego.

Spotkania kręgu: raz w miesiącu według wcześniejszych ustaleń.

Msza Święta w intencji rodzin wspólnoty Domowego Kościoła oraz Oazy Dzieci Bożych i Oazy Nowej Drogi w każdą czwartą Niedzielę miesiąca, o godz. 11:30.

Aktualne Zasady Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, zatwierdzone przez KEP 11 czerwca 2021 r.: Zasady DK 2021

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do Domowego Kościoła, prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem po Mszy Świętej lub drogą emailową poniżej.

Kontakt: Swiatlo.Zycie.Dunstable@gmail.com

Fragmenty świadectwa małżeństwa z Domowego Kościoła:

„Poszukiwaliśmy ruchu, w który moglibyśmy się zaangażować wspólnie razem, który będzie pogłębiać nie tylko naszą indywidualną relację z Bogiem, ale także będzie wspomagać budowanie naszej miłości i jedności małżeńskiej.”

„Jeśli mielibyśmy powiedzieć, co dokładnie w naszym codziennym życiu zmieniło członkostwo w Domowym Kościele, to wymienilibyśmy przede wszystkim zmianę naszych wzajemnych relacji. Od wielu lat nie mamy tak zwanych „cichych dni”. Nawet krytyczne uwagi ze strony współmałżonka oboje staramy się traktować i przeżywać jako coś, co ma spowodować, że staniemy się sobie bliżsi. Zależy nam na sobie i cieszymy się, kiedy jesteśmy razem. Potrafimy dbać o siebie, zauważać siebie, pracować na własne szczęście, „przyłapywać” siebie nawzajem na tym, co robimy dobrze. Domowy Kościół pomógł nam w przeżywaniu naszej miłości małżeńskiej i dlatego możemy powiedzieć, że KOCHAMY SIĘ TAK, JAKBYŚMY SIĘ DOPIERO POZNALI.”

„Praktyka wspólnej modlitwy pozwala na odkrywanie duszy współmałżonka, a to prowadzi do prawdziwej i dogłębnej znajomości drugiej osoby, co jest warunkiem prawdziwej miłości.”

„Spotkania kręgu pozwalają nam lepiej poznać, co mówi do nas Bóg i jak możemy na Jego Słowo odpowiedzieć w naszym życiu.”

„Zawsze będziemy Bogu wdzięczni za dar powołania nas na tę drogę wspólnego duchowego wzrastania. Jesteśmy pewni, że przez formację DK jesteśmy szczęśliwsi w naszym małżeństwie.”

Więcej informacji można uzyskać w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej oraz tutaj:
http://www.dk.oaza.pl oraz http://dkoaza.uk