Zarząd Rady Administracyjnej:

  • Prezes: Marek Czepiński
  • Skarbnik: Ewa Wierzbicka-Syska
  • Sekretarz: Katarzyna Danielewicz
  • Referent Gift Aid: Marzanna Gruszecka