Zarząd Rady Administracyjnej:

  • Prezes: Marek Czepiński
  • Skarbnik: Barbara Tarapacka
  • Sekretarz: Katarzyna Danielewicz
  • Referent Gift Aid: Marzanna Gruszecka