1953 – 2023

„Być jak Maryja – Pełna Ducha Świętego w Kościele Jej Syna”

Jubileusz 70-lecia Parafii


W Niedzielę 26 listopada 2023 nasza parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dunstable, obchodziła święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, które jest jednocześnie świętem patronalnym Księży Chrystusowców posługujących w parafii. W tym dniu obchodziliśmy również Jubileusz 70-lecia powstania naszej wspólnoty parafialnej.

Uroczystości rozpoczęły się w piątek Drogą Krzyżową z relikwiami Krzyża Świętego na przebłaganie za grzechy parafian. W sobotę rano odprawiona została Msza Święta wynagradzająca za zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi oraz różaniec poprowadzony przez Róże Różańcowe, po którym kapłani pojechali z modlitwą na cmentarze do Marsworth i Dunstable.

Uroczystości niedzielne rozpoczęły się wspólnym odmówieniem różańca świętego w intencji dziękczynnej za parafię, oraz Adoracją Chrystusa Króla ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie. Następnie odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył Ordynariusz Wojska Polskiego, ks. biskup Wiesław Lechowicz. W koncelebrze wzięli udział Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Bogdan Kołodziej, Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusław Burgat SChr, Prowincjał Księży Chrystusowców ks. Wojciech Rożdżeński SChr, Postulator Rzymski ks. Krzysztof Białowąs, oraz duszpasterze posługujący obecnie w naszej parafii, ks. Proboszcz Piotr Redliński SChr i ks. Wikariusz Grzegorz Suski SChr. Zaprosiliśmy również  przedstawiciela władz państwowych, pana Mateusza Stąsiek, Konsula Generalnego RP w Londynie, oraz przedstawicieli lokalnych władz i policji, którzy jednocześnie czuwali nad bezpieczeństwem uroczystości.

Ksiądz Biskup wygłosił homilię, w której podkreślił, że Chrystus jest Władcą świata, a my jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, które zawsze mogą liczyć na jego pomoc i błogosławieństwo, oraz że w relacji do Boga mamy kierować się nie strachem czy lękiem, ale przede wszystkim miłością, która jest największym prawem.

Liturgię Mszy Świętej uświetnił chór parafialny śpiewając polskie pieśni kościelne oraz hymny „Te Deum” i „Nie Rzucim Chryste Świątyń Twych”.

Z okazji jubileuszu 70-lecia, nasza parafia otrzymała w darze relikwie błogosławionego Karola Acutisa, przywiezione nam przez Postulatora Rzymskiego ks. Krzysztofa, jak również błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka oraz dar jubileuszowego odpustu zupełnego, który można uzyskać w naszej parafii przez cały kolejny rok.

Po Mszy Świętej część artystyczną rozpoczął przygotowany przez dzieci z naszej parafii, specjalnie na jubileusz, piękny koncert literacko-muzyczny, podczas którego przeżyliśmy wzruszające chwile, po raz kolejny uświadamiając sobie nasze polskie korzenie.

Następnie goście zostali zaproszeni do sali parafialnej na poczęstunek, który był również okazją do spotkań międzypokoleniowych. Na zakończenie podany został tort jubileuszowy, ozdobiony naszymi barwami narodowymi, po czym Ordynariusz Wojska Polskiego ks. Biskup Wiesław Lechowicz dał komendę „do hymnu”. Wszyscy głośno i ze wzruszeniem odśpiewali na baczność „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”

Po odśpiewaniu naszego hymnu narodowego rozpoczęła się premierowa emisja jubileuszowego filmu dokumentalnego ukazującego początki powstania naszej polskiej parafii w Dunstable. Do udziału w filmie zaproszeni zostali nasi parafianie z pierwszego, drugiego oraz trzeciego pokolenia – ci, którzy od kilkudziesięciu lat tworzą naszą wspólnotę pielęgnując wiarę, tradycję i miłość do Ojczyzny.

Film pokazał trudną drogę Polaków z Polski przez Sybir, szlakiem żołnierzy z II korpusu generała Andersa przez Indie, Afrykę… do Anglii – m.in. do obozów w Marsworth i Wing, gdzie w 1948 roku przybyli nasi pierwsi parafianie, a następnie do Dunstable, gdzie 70 lat temu narodziła się polska parafia – nasza mała ojczyzna. Mimo iż był to długi film historyczny, zarówno seniorzy jak i młodzi parafianie obejrzeli go z dużym zainteresowaniem. Ksiądz Rektor w słowach podziękowania podkreślił, że film szeroko otworzył drzwi na historię i dziedzictwo tej parafii i wszystkich parafii w Anglii i Walii.

Ta piękna uroczystość jubileuszowa odbyła się dzięki wielkiemu zaangażowaniu i współpracy całej parafii, wszystkich grup parafialnych i ludzi dobrej woli, pod przewodnictwem naszych duszpasterzy, Ks. Proboszcza Piotra i Ks. Grzegorza. Dziękujemy Panu Bogu za naszą parafię – nasz drugi dom, i nasz Kościół – naszą matkę.

Nagranie transmisji z Niedzieli 26.11.2023 w Uroczystość Jezusa Króla Wszechświata – głównego dnia uroczystości Jubileuszu 70-lecia Parafii:

Na stronie Radia Bobola została umieszczona audycja radiowa o historii naszej parafii i posłannictwie ks. kard. A. Hlonda i O. I. Posadzego. Emisja audycji odbyła się w sobotę 18 listopada o godz 20:30. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania tutaj.

Relację z tego wydarzenia na antenie Radia FARA w audycji wyemitowanej w ramach programu „W rytmie wydarzeń”, z środy 29 listopada 2023 r.  można posłuchać tutaj:

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Jubileuszu 70-lecia Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dunstable – wyemitowanego na antenie TVP Polonia w programie „Magazyn z Wysp”

Nagranie transmisji z soboty 25.11.2023 – drugiego dnia Jubileuszu 70-lecia Parafii:

Nagranie transmisji z piątku 24.11.2023 – pierwszego dnia Jubileuszu 70-lecia Parafii:

DEKRET
ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI

Mając na względzie wzrost pobożności wiernych i w trosce o zbawienie ich dusz, w odpowiedzi na prośbę ks. kan. Bogdana Kołodzieja, Wikariusza Polskiej Misji Katolickiej w Angliii i Walii, skierowaną z okazji 70-lecia Parafii MB Częstochowskiej w Dunstable, Diecezja Northampton, Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnej władzy udzielonej jej przez Papieża Franciszka, ogłasza odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 

W okresie od 26 listopada 2023 r. do 26 listopada 2024 r. uzyskać go mogą, dla siebie samych bądź dla zmarłych, ci wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą wspomniany kościół parafialny MB Częstochowskiej i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej.

Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy dla ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli – wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia trzech normalnych warunków odpustu – włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy i ofiarowanie Bogu miłosiernemu swoich cierpień.

Aby jak najwięcej osób mogło dostąpić tych duchowych łask w Kościele, Penitencjaria poleca Księdzu Proboszczowi i innym kapłanom, by oddawali się gorliwie posłudze sakramentu pokuty.

Obecny Dekret ważny jest na okres trwania wspomnianego jubileuszu, niezależnie od jakichkolwiek innych rozporządzeń.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 listopada Roku Pańskiego 2023.

Penitencjarz Większy kard. Mauro Piacenza i Regent mons. Krzysztof Nykiel

RELIKWIE BŁ. KAROLA ACUTIS

Z woli Bożej, z okazji naszego jubileuszu, zostaliśmy szczególnie obdarowani relikwiami pierwszego stopnia niedawno wyniesionego na ołtarze bł. Karola Acutisa. Ten młody Włoch jest uznawany za patrona młodzieży na dzisiejsze czasy, bowiem do ewangelizowania wykorzystywał Internet. Założył, m.in. stronę o Cudach Eucharystycznych. Najbardziej jednak świadczył o Chrystusie całym sobą, żyjąc Bożą Miłością na co dzień. Umocnienia na swojej drodze do świętości szukał w codziennej Eucharystii, o której mówił, że jest bramą do Nieba. Niech czuwa nad nami a szczególnie nad dziećmi i młodzieżą z naszej parafii.

Relikwie tego błogosławionego złożone są na bocznym ołtarzu w kościele parafialnym w Dunstable.

Błogosławiony Karolu Acutisie – módl się za nami!

Oś czasu – początki Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dunstable

Początki polskiej parafii w Dunstable sięgają końca II wojny światowej i obozów Marsworth i Wing Hostels, gdzie w 1948 roku przybyli pierwsi Polscy żołnierze z II korpusu gen. Andersa oraz ich rodziny. Byli to Polacy pościągani z całego świata, wywiezieni przeważnie ze wschodnich stron Polski, którzy przeszli przez cala Rosję – Sybir, a pózniej po amnestii wyszli z II Korpusem generała Andersa, przemierzając Afrykę i Indie. Nie mogli oni wrócić po wojnie do Polski i tak znaleźli się m.in. w Anglii.

W obozie Marsworth po wojnie było kilkaset Polaków – w 1948 roku stworzyli oni pierwsza wspólnotę, która pózniej zapoczątkowała nasza parafie w Dunstable. W jednym z baraków zbudowali kaplice, w której spotykali się na Mszach świętych; już na samym początku założyli Koło Żywego Różańca. Z biegiem czasu w obozie-parafii zaczęły powstawać kolejne organizacje i grupy, m.in. Komitet Kościelny, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – SPK, do którego należeli byli wojskowi i ich rodziny. Był również Komitet Rodzicielski, Koło Polek, Sodalicja Mariańska – żeńska, Koło Młodzieży, Koło Ministrantów, oraz Klub Sportowy – piłka nożna z własną drużyną: “Gwiazda Gdyni”, siatkówką, ping-pongiem, oraz Polska Szkoła Sobotnia.

Jako początek naszej parafii przyjmujemy pierwszą Mszę Świętą w kościele pw. Św. Józefa w Luton-Leagrave, odprawioną według zapisków archiwalnych i wspomnień pierwszych parafian prawdopodobnie 26 listopada 1953, oczywiście w języku polskim. Miesiąc pózniej powstał również Komitet Kościelny parafii Luton-Dunstable.

W 1956 roku zlikwidowano obóz w Wing, a w 1961 roku obóz w Marsworth i Polacy zaczęli osiedlać się w pobliskich miasteczkach. Większość przenosiła się do Luton i Dunstable. Ówczesny ksiądz proboszcz prałat Włodzimierz Cieński, oraz ksiądz Marcin Bardel wiedzieli, ze tam, gdzie osiedlało się większość Polaków – tam będzie przyszła polska parafia, która z pomocą parafian sami będą musieli zorganizować. I tak w 1962 roku zakupiono pierwszą polską plebanię przy ulicy Jeans Way w Dunstable, która była miejscem spotkań Polaków. Kilka lat pózniej, dzięki pomocy parafian oraz życzliwości miejscowego proboszcza Irlandczyka z angielskiego kościoła katolickiego w Dunstable, oraz zgody biskupa diecezji, zakupiono od Metodystów kościół przy Victoria Street w Dunstable, który został uroczyście poświęcony przez biskupa Władysława Rubina w 1968 roku.

Już w 1994 roku, dzięki pomocy parafian zamieszkujacych Milton Keynes, udało się wynająć katolicki kościół angielski, gdzie Polacy mogli się spotykać na Mszach świętych w ojczystym języku, nie tylko w Dunstable. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2005 roku do Anglii przybyła nowa fala emigracyjna Polaków. Byli to głównie ludzie młodzi, a wśród nich wiele młodych rodzin, które odnalazły tutaj swoje miejsce, również dzięki dołączeniu się do polskiej parafii, co umożliwiło im wyznawanie wiary w języku ojczystym, duchowy wzrost, jak i wychowywanie swoich dzieci w polskiej tradycji.

Jubileusz 70-lecia Parafii w Dunstable
wiersz Anny Urbańskiej-Mirgi

Płyną wciąż lata
niczym woda w strumieniu
Zachłanna klepsydra czasu
przeciska wszystkie nasze dni i godziny
w otwór przeszłości
Jedna tylko pamięć ludzka
zatrzymuje je w sobie
gromadząc na dnie serca
jak drogocenne skarby
To co w sercu
jest i wyryte w kamieniu
naszej świątyni w Dunstable
Uświęcone dziedzictwo
Spuścizna po sercach ofiarnych
rozpalonych Bożym Duchem
Budowniczych tej małej ojczyzny
Przystani wiary i polskości.
Gdzie gospodynią Matka
z dzieciątkiem na ręku
Częstochowska Czarna Madonna
Syna wskazująca
Zapatrzona w twarze dzieci
kraj rodzinny przybliża
wspomożycielka w drodze
błogosławi każdemu
kto ten przybytek tworzył
Kiedyś, dzisiaj i w przyszłości
Tak wdzięczność nasza dozgonna
I Tobie Boże chwała