Film ukazuję trudną drogę Polaków z Polski przez Sybir, szlakiem żołnierzy z II korpusu generała Andersa przez Indie, Afrykę… do Anglii – m.in. do obozów w Marsworth i Wing, gdzie w 1948 roku przybyli nasi pierwsi parafianie, a następnie do Dunstable, gdzie 70 lat temu narodziła się polska parafia – nasza mała ojczyzna, która trwa do dziś, prężnie działa i żyje w sercach nie tylko pokolenia Polonii powojennej, ale również młodych Polaków przybyłych z Polski w ostatnich latach.

Scenariusz i reżyseria:
Ewa Wierzbicka-Syska

Na podstawie wspomnień Ks. Marcina Bardla zawartych w książce  “Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron” wydanej w Lublinie w 1994 roku, oraz wywiadów z Polonią przy polskiej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dunstable.

Produkcja:
Marek Czepiński

Koordynacja projektu:
Marek Czepiński
Ewa Wierzbicka-Syska

Wywiady:
Ewa Wierzbicka-Syska

Lektor:
Łukasz Franieczek

Zdjęcia i montaż:
RAVA Studio

Muzyka:
Daniel Nunez – „Feats Of Our Ancestors”
MoonlightSounds – „The World Around You”
Chopin – „Raindrop Prelude”

Redakcja tekstów i konsultacje:
Krystyna Wierzbicka

W filmie wystąpili:
Józefa Bajcar, z d. Kartanowicz
Marian Biskupski
Krystyna Blunden, z d. Bajcar
Anna Burska
Katarzyna i Andrzej Danielewicz
Barbara Fryc
Maria i Bronisław Huszcza
Janina Kartanowicz
Krystyna Kuźminska
Edward Menzel
Renata McCrea
Albina i Edward Pazik
Janina Ptak
Ks. Piotr Redliński SChr
Irena Sokołowska, z d. Bartoszewicz
Ewa Wierzbicka-Syska
Izabela Wojniak

Pozostałe osoby, które zostały zaproszone do udziału w wywiadach, niestety z przyczyn od nas niezależnych nie mogły wziąć udziału w filmie.

W filmie wystapiły grupy parafialne:
Apostolat Modlitwy za Kapłanów, Margaretka 2014
Chór Parafialny, 2018
Diakonia Adoracji Najświętszego Sakramentu, 2019
Diakonia Muzyczna Domowego Kościoła, 2015
Diakonia Środków Społecznego Przekazu, 2022
Domowy Kościół, 2012
Lektorzy
Ministranci
Nabożeństwa I-Sobotnie, 2015
Oaza Dzieci i Młodzieży, 2019
Polska Szkoła Luton-Dunstable im. Maksymiliana Kolbe, 1954
Przyparafialne grupy wspomagająco-organizacyjne
Rada Parafialna – Duszpasterska i Ekonomiczna
Róże Różańcowe, 1948
Schola Cantus, 2018
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów, 2016 (SPK 1949-2016)
Zarząd Polskiego Klubu Katolickiego

Materiały i zdjęcia archiwalne:
Dzięki życzliwości Barbary Fryc, Ireny Sokołowskiej oraz A.i E. Pazik
Książka „Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron”, wyd. 1994
Książka „60 lat wspólnoty parafialnej Dunstable-Luton-okolice”, wyd. 2013
Książka z okazji 40-lecia parafii w Dunstable
Książka „Marsworth Polish Hostel 1948-1961”, wyd. 2022
Video z okazji 40-lecia Parafii, Andrzej Menzel, 1993