Modlitwa Różańcowa z dopowiedzeniami to:

  • jedna z najstarszych metod odmawiania Różańca
  • pozwala zrozumieć, że Różaniec jest modlitwą wybitnie chrystocentryczną przez medytację nad poszczególnymi tajemnicami z życia Jezusa i Maryi.
  • doskonała szkoła modlitwy myślnej a także liturgicznej
  • metoda rozpropagowana w Polsce przez ks. F. Blachnickiego założyciela Ruchu Światło-Życie
  • Polega na tzw. klauzulach (dopowiedzeniach) do imienia Jezusa, zamykającego pierwszą część Pozdrowienia Anielskiego.

Dopowiedzenia powinny być:

  • Poprawnie gramatyczne – mają być dalszą częścią zdania, którego podmiotem jest Jezus (który…, w którym…, dzięki któremu…).
  • Mają wyrażać za każdym razem inne aspekty danej tajemnicy różańcowej i jej związek z naszym życiem.

 

Przykład – jak odmawiać:

Znak Krzyża

„Wierzę w Boga”

„Ojcze Nasz”

 

O wiarę, nadzieję i miłość:

„Zdrowaś Maryjo…” do słów „owoc żywota Twojego, Jezus…” a następnie dodać:

1. …który umacnia naszą wiarę

Ponownie „Zdrowaś Maryjo…” do słów „owoc żywota Twojego, Jezus…” po czym dodać dopowiedzenie:

2. …który utwierdza naszą nadzieję.

Ponownie „Zdrowaś Maryjo…” do słów „owoc żywota Twojego, Jezus…” po czym dodać dopowiedzenie:

3. …który rozpala naszą miłość.

Zakończyć „Chwała Ojcu”


Część Bolesna Różańca Świętego
Tajemnica I „Modlitwa w Ogrójcu”

„Ojcze Nasz…”

„Zdrowaś Maryjo…” do słów „owoc żywota Twojego, Jezus…” po czym dodać dopowiedzenie:

1. …który wyszedł z uczniami na Górę Oliwną by się modlić

Ponownie „Zdrowaś Maryjo…” (do słów) „owoc żywota Twojego, Jezus…” po czym dodać dopowiedzenie:

2. …który przeżywał swoją mękę już w Ogrodzie Getsemani

I tak za każdym razem przez całą tajemnicę:

3. …którego pocieszał Anioł z nieba,

4. …który uczy nas całkowitego zawierzenia Bogu Ojcu,

5. …który oblewał się krwawym potem

6. …który wzywa nas do modlitewnego czuwania

7. …który przyjął wolę Ojca

8. …którego pocałunkiem zdradził Judasz

9. …który uzdrowił odcięte przez Piotra, ucho arcykapłana

10. …którego opuścili uczniowie

A następnie ostatnie dopowiedzenie zakończyć drugą częścią Pozdrowienia Anielskiego:

„Święta Maryjo, Matko Boża…”, potem „Chwała Ojcu…”, „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…” lub: „O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta…”

Po odmówieniu pięciu tajemnic Różańca kończymy modlitwą: „Pod Twoją Obronę”

 

Centrum „Zdrowaś Maryjo”, poniekąd zwornikiem między jego pierwszą a drugą częścią, jest imię Jezus. Czasami przy pośpiesznym odmawianiu, to centrum uchodzi uwagi, a wraz z nim również nawiązanie do misterium Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to właśnie akcent, jaki kładzie się na imieniu Jezus i na Jego misterium, znamionuje znaczące i owocne odmawianie różańca. Już Paweł VI przypominał w Adhortacji Marialis cultus praktykowany w pewnych regionach zwyczaj, by podkreślać imię Chrystusa, dodając do niego refren (tzw. „dopowiedzenia”) nawiązujący do rozważanej tajemnicy.

Jest to zwyczaj godny pochwały, zwłaszcza przy publicznym odmawianiu różańca. Wyraża on dobrze wiarę chrystologiczną, odnoszącą się do różnych momentów życia Odkupiciela. Jest to wyznanie wiary, a równocześnie pomoc w medytacji, która pozwala przyswajać i przeżywać misterium Chrystusa, w naturalny sposób związane z odmawianiem „Zdrowaś Maryjo”.”  Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae

 

1.

2.

3.

4.

5.