Polska Szkoła im. Maksymiliana Marii Kolbe towarzyszy Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Luton/Dunstable od początków jej istnienia.

Oficjalnie szkoła rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 1954-55. Lekcje odbywały się wówczas w małej szkółce przy Dunstable Road w Luton. Od września 1956 roku, szkoła przeniosła swą siedzibę do Szkoły im. św. Józefa w Luton (St. Joseph’s School, Gardenia Avenue). Od roku 1991 do 2000 zajęcia lekcyjne odbywały się w Polskim Ośrodku Parafialnym przy kościele w Dunstable. W roku szkolnym 1992-93 uczęszczało do szkoły 23 dzieci w trzech grupach wiekowych. Grono pedagogiczne składało się z 3 nauczycieli i księdza proboszcza. Od 2001r. szkoła ma swą siedzibę w Downside Junior School w Luton. Proporzec Polskiej Szkoły, zaprojektowany i wykonany przez Annę Piórek, został poświęcony podczas uroczystej Mszy św. z okazji 50-lecia Polskiej Parafii w Dunstable w 2003 r.

www.polskaszkolaluton.org.uk