DEKRET
ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI

Mając na względzie wzrost pobożności wiernych i w trosce o zbawienie ich dusz, w odpowiedzi na prośbę ks. kan. Bogdana Kołodzieja, Wikariusza Polskiej Misji Katolickiej w Angliii i Walii, skierowaną z okazji 70-lecia Parafii MB Częstochowskiej w Dunstable, Diecezja Northampton, Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnej władzy udzielonej jej przez Papieża Franciszka, ogłasza odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 

W okresie od 26 listopada 2023 r. do 26 listopada 2024 r. uzyskać go mogą, dla siebie samych bądź dla zmarłych, ci wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą wspomniany kościół parafialny MB Częstochowskiej i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej.

Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy dla ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli – wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia trzech normalnych warunków odpustu – włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy i ofiarowanie Bogu miłosiernemu swoich cierpień.

Aby jak najwięcej osób mogło dostąpić tych duchowych łask w Kościele, Penitencjaria poleca Księdzu Proboszczowi i innym kapłanom, by oddawali się gorliwie posłudze sakramentu pokuty.

Obecny Dekret ważny jest na okres trwania wspomnianego jubileuszu, niezależnie od jakichkolwiek innych rozporządzeń.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 listopada Roku Pańskiego 2023.

Penitencjarz Większy kard. Mauro Piacenza i Regent mons. Krzysztof Nykiel