Z radosnymi sercami, z wypieczonymi dobrami oraz z pola zebranymi plonami, parafia w Dunstable dziękowała za wszelkie dobra Bogu Najwyższemu podczas tegorocznych Dożynek.
 

Szczytem dziękczynienia była Msza Święta w Niedzielę 8 października o godzinie 11:30. Dobremu Bogu złożone w darze zostały tegoroczne plony, przyniesione przez wszystkie pokolenia parafian w Dunstable oraz przez przedstawicieli Kombatantów, Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable, Róż Różańcowych oraz Domowego Kościoła. Wszyscy dumnie ubrani byli w tradycyjne polskie stroje z różnych części Ojczyzny.


Nie zabrakło także wspaniałej Zabawy Dożynkowej zorganizowanej w godzinach przez Polski Klub Katolicki. Niewątpliwą atrakcją wieczoru był Korowód Dożynkowy oraz loteria fantowa.

 

Niech w naszych domach nigdy nie zabraknie chleba!