Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci

WIELKI POST

Nagroda za udział w konkursie to zamieszczenie każdej pracy na stronie parafialnej i parafialnym Facebooku. Trzy najlepsze prace, osobno z każdej kategorii: literackiej i plastycznej, będą nagrodzone pamiątkową nagrodą rzeczową. Wszyscy uczestnicy otrzymają też słodkie podziękowanie.

Prace będą wystawione w naszym kościele parafialnym.

***

Do części plastycznej zapraszamy dzieci do lat 12. Obrazki mogą być wykonane dowolną manualną metodą plastyczną. Ich tematyka to Wielki Post a zatem mogą przedstawiać np. stacje/ę Drogi Krzyżowej. 

Do części literackiej, zapraszamy dzieci od lat 12.  Wiersze (białe, rymowane) itp. krótkiego formatu mają dotyczyć tematyki wielkopostnej lub wezwania/wezwań Drogi Krzyżowej. Tylko prace teologicznie sprawdzone i zaakceptowane przez Księdza Proboszcza będą wystawione. 

***

Prosimy, by prace podpisane były w formacie: imię, nazwisko, wiek.  Imię i nazwisko będą użyte by wyczytać dziecko przy wydawaniu nagród. Imię i wiek dziecka będą wykorzystane w prezentacji pracy online i w kościele. 

Termin składania prac to Środa Popielcowa – 2 Marca.

Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszy piątek miesiąca 4 Marca na tablicy ogłoszeniowej, stronie internetowej i Facebooku oraz po Mszy Św. wieczornej. Nagrody będzie można również odebrać po niedzielnych Mszach Św. 5 i 6 Marca. 

Podpisana praca dziecka jest jednoznaczna z wyrażeniem przez rodzica zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami RODO