Sesja Biblijna „Przez zmagania i niepowodzenia do pełni życia” 

23-24 czerwca 2023

PROWADZI – IRENA NEUMUELER
(teolog, nauczyciel, trener rozwoju osobistego, coach chrześcijański)

Podczas tych rekolekcji poznamy jak Bóg działa w historii człowieka, szczególnie kiedy podejmowane decyzje sprowadzają trudności i niepowodzenia, albo wynikają z nieuporządkowanych pragnień, ambicji lub błędnej oceny rzeczywistości.

  • Na podstawie skomplikowanej historii biblijnego Jakuba będziemy chcieli zrozumieć własną historię w perspektywie wiary i łaski.
  • Nauczymy się jak radzić sobie z niepowodzeniami, stratą, zmaganiami i ciemnością duszy.
  • Powiemy o wierności Boga, który lubi przełomy i wypełnia dane obietnice, przeprowadzając w nas do końca swój plan miłości. Poznamy działanie Boga w przeciwnościach i Jego uzdrawiającą moc, która przemienia życie.
  • Na podstawia Józefa sprzedanego do Egiptu przez braci, powiemy o jego drodze „od studni do pałacu”, od poniżenia i odrzucenia do wypełnienia wizji na jego życie.
  • Powiemy jak wytrwać w trudnościach i okolicznościach całkowicie nam przeciwnych; jak nie rezygnować, nie poddawać się, nie uciekać, ale wytrzymać zmaganie, wierząc, że Bóg może przemienić je na naszą korzyść.
  • Powiemy o wartości i cudzie procesu na drodze wiary, rozwoju i dojrzewania w relacji ze sobą.
  • Powiemy jak dojść do miejsca spełnienia, pomyślności i pełni życia.