Roraty to nazwa adwentowych Mszy odprawianych przed wschodem Słońca. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: „Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”.

Msza roratnia jest Mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Maryja oczekiwała Chrystusa w sposób szczególny. Jej symbolem jest roratka – dodatkowa świeca paląca się w czasie odprawiania Mszy św. roratniej. Maryja razem z Kościołem czeka na ponowne przyjście Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.

W Polsce i często także za granicą odprawia się codziennie lub w niektóre dni tygodnia Roraty. Wiele osób bierze w nich udział. Każda rodzina powinna zatroszczyć się, by przynajmniej raz w tygodniu uczestniczyć we mszy roratniej.

Często podtrzymywany jest zwyczaj, że wierni idą na roraty ze światłami (lampionami).