Mikołajkowy Turniej Szachowy w Polskiej Parafii Dunstable

16 grudnia 2023 od 15:00-18:00

Zasady:
1.     Wypełnić formularz zgłoszeniowy do 15 grudnia.
2.     Każdy uczestnik przynosi swoją szachownicę.
3.     Nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca.
4.     Każdy uczestnik otrzyma dyplom.


Podczas turnieju będą obowiązywać następujące zasady gry:

Zasada 1

Pierwszy ruch należy do gracza posiadającego biały kolor; podczas swojej tury można wykonać ruch tylko jedną figurą szachową; pionki poruszają się.

Zasada 2

Wszystkie ruchy należy wykonywać jedną ręką.

Zasada 3

Dotknięta – posunięta; jednorazowo dopuszcza się możliwość błędu – pierwszy nieprawidłowy ruch jest dopuszczalny, drugi kończy się przegraną partią.

Zasada 4

Jeśli dotkniesz figury przeciwnika, powinieneś ja zbić, nawet wtedy, kiedy taki ruch byłby dla Ciebie niekorzystny.

Zasada 5

Nie istnieje ograniczenie czasowe na obmyślenie ruchu.

Zasada 6

Szachista zawsze znajduje siłę by pogratulować wygranemu; jeśli wygrasz, z pewnością przyjemnie będzie otrzymać gratulacje od przeciwnika.

Zasada 7

Szach oznacza konieczność obrony swojego dowódcy; można tego dokonać na trzy sposoby: przez zbicie bierki atakującej króla, zasłonięcie się inna bierką, ucieczką króla.

Zasada 8

Sytuację, w której jeden zawodnik dał szacha, a jego przeciwnik nie może uratować króla w kolejnym posunięciu nazywamy matem. Mat kończy partię.