Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Oto dane nam zostało po raz kolejny wspólnie kontemplować niezgłębioną tajemnicę Bożej Miłości, wyrażoną w Męce, Śmierci
i Zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela.

Życzymy, aby radość poranka Zmartwychwstania trwała w nas nieprzerwanie, rozpromieniając każdy krok na drodze ku Zbawieniu.

Bądźmy prawdziwie szczęśliwymi
świadkami Chrystusa!

z kapłańskim błogosławieństwem
Ks. Piotr Redliński TChr – Proboszcz
Ks. Andrzej Zanadruk TChr – Asystent